1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając D-Centa Sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez D-Centa Sp. z o.o. na Stronie Internetowej Sklepu D-Centa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zwrot Reklamacja
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim D-Centa Sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. D-Centa Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. D-Centa Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru i zweryfikowania jego nienaruszonego stanu (w tym opakowań).
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez D-Centa Sp. z o.o., D-Centa Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar D-Centa Sp. z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez D-Centa Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres D-Centa Sp. z o.o.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i kompletności Towaru.
 11. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, w fabrycznym nienaruszonym opakowaniu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  • bezpośrednio w biurze D-Centa Sp. z o.o. w następujących dniach tygodnia i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 09:00 do 16:00 lub
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres D-Centa sp z o.o. ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łódź.
 12. D-Centa Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  Pobierz formularz reklamacji – PDF
  Pobierz formularz zwrotu – PDF

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.